Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Ένας από τους βασικούς σκοπούς των Ηνωμένων Βιβλικών Εταιριών είναι και οι μεταφράσεις των πρωτοτύπων κειμένων της Αγίας Γραφής (εβραϊκό και κείμενο των Εβδομήκοντα για την Παλαιά Διαθήκη – αρχαίο ελληνικό για την Καινή Διαθήκη) σε όλες τις γλώσσες της γης.

Η Ελληνική Βιβλική Εταιρία έχει προσφέρει ήδη στον ελληνικό λαό τρεις μεταφράσεις, σε διάφορα γλωσσικά επίπεδα:

  • Μετάφραση της Αγίας Γραφής από τον Αρχιμανδρίτη και Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νεόφυτο Βάμβα (1850).
  • Μετάφραση της Καινής Διαθήκης από ομάδα Καθηγητών του Πανεπιστημίου Αθηνών υπό τον Βασίλειο Βέλλα (1967).
  • Μετάφραση ολόκληρης της Αγίας Γραφής στη δημοτική (1997) από ομάδα 12 Καθηγητών των Θεολογικών Σχολών Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Tην τελευταία περίοδο η Ελληνική Βιβλική Εταιρία διοργανώνει μια σειρά σεμιναρίων εκπαίδευσης μεταφραστών σε συνεργασία με τη Θεολογική Σχολή του ΑΠΘ και το Ινστιτούτο Nida της Αμερικανικής Βιβλικής Εταιρίας. Αυτή η σειρά σεμιναρίων πραγματοποιείται, όχι μόνον, αλλά και σε υλοποίηση σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας μας το 2012 για επίσπευση της μεταφράσεως των Εβδομήκοντα στη σύγχρονη νεοελληνική γλώσσα.

Paratext 3_53Οι συμμετέχοντες είναι στην πλειοψηφία τους νέοι, μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες, διδάκτορες και πανεπιστημιακοί καθηγητές Θεολογίας όλων των βαθμίδων. Διδάσκονται από ξένους και έλληνες επιστήμονες και η εκπαίδευση περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Αναπτύσσονται εισηγήσεις που αφορούν τη μετάφραση της Βίβλου στη συνάφεια των μεταφραστικών σπουδών, την ερμηνευτική για μεταφραστές της Βίβλου, την προσέγγιση σύγχρονων μεταφραστικών σπουδών για μεταφραστές της Βίβλου, την θεωρία και πράξη της μετάφρασης. Οι εκπαιδευόμενοι εξειδικεύονται στο πρόγραμμα Paratext, ένα πολύ εξειδικευμένο λογισμικό για την μετάφραση της Αγίας Γραφής το οποίο αναπτύχθηκε και εξελίσσεται διαρκώς από τις Ηνωμένες Βιβλικές Εταιρίες.

Η Ελληνική Βιβλική Εταιρία και ο Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ κ. Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, ο οποίος έχει την επιστημονική ευθύνη του όλου εγχειρήματος, ήδη από την έναρξη του πρώτου σχετικού εκπαιδευτικού σεμιναρίου, ευελπιστούν ότι οι νέοι μεταφραστές με την ειδική εκπαίδευση που λαμβάνουν, καθώς και το ειδικό λογισμικό θα ενισχύσουν άμεσα το μεταφραστικό έργο που γίνεται στη χώρα μας.

Kατηγορίες